FOLDALREKLMOKHIRDETSEKREGISZTRCIWEB-MLM HonlapSITE-MLMWEB-MLM Pelso-shop toborzjaKapcsolat

Az EMAILCÍM KATALÓGUS mködési szabályzata.


Érvényes: 2009  március 28-tól,

Az üzleti szabályzat a Balogh Zoltán tulajdonát képez Web-MLM Központ által szervezett és mködtetett Email Katalógus partnereinek kapcsolatát, az ezzel összefügg jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 Az Email cím Katalógus tulajdonosa Balogh Zoltán egyéni vállalkozása, a WEB-MLM Központ.

Vállalkozói engedély száma: ES-292838  Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590,    Székhelye: 8230 Balatonfüred Vajda János u. 5.

 

Az Emailcím Katalógus szervezését és irányítását  Balogh Sándorné, a WEB-MLM Központ  ügyvezetje végzi, megbízva, annak minden kötelezettségével és jogának gyakorlásával.

 Az üzleti szabályzat betartása mindkét, (üzemeltet, és partnerei) fél érdeke és kötelessége.

Az Email cím Katalógus partnerei: a katalógusban szerepl email címek tulajdonosai, a katalógus használói, és a katalógus hirdetési és reklám oldalain szerepl hirdetk.  A szabályzat, minden partnerünkre vonatkozik.I.
     Email cím katalógus tagja lehet:

      

1.      Tag lehet minden, magán személy, aki email címét, címeit,  szerepelteti a katalógus adatbázisában.

2.    Tag lehet minden a cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaság, vállalkozás, közintézmény, aki minimum egy email címet megjelentet a katalógusban.

3.    Taggá válik, ha kitölti a jelentkezését, követen számára elküldött,  megrendel lapot, és befizeti az aktuális megjelenítési díjat.

4.    A katalógusban megjelen email cím tulajdonosai a katalógust mindaddig ingyen használhatják, míg a címük szerepel a katalógusban. 

5    A katalógus használatát jelszóval védett hozzáférési kapu szabályozza.

6. A katalógus, szervezi idszakában történ tagi megrendelések, és a használói megrendelések díja egységesen 1250.-Ft, abban az esetben, ha a díj a megrendelést követen három banki napon belül befizetésre kerül a WEB-MLM Központ/Balogh Zoltán bankszámlájára: Erste bank: 11600006-00000000-31861681
A katalógus megjelenését követen, a csatlakozónak a díjtáblázatban szerepl árat kell befizetnie, a regisztrációt követ 5 banki napon belül.Az email cím katalógus tag jogai és kötelezettségei:

 1. A katalógus tagja, azzal, hogy az adatait megjelenteti a katalógusban, hozzájárul, hogy a katalógus használói felvehessék vele a kapcsolatot, számára leveleket küldhessenek, függetlenül annak tartalmától.
 2. A katalógus tagjának jogában áll jelenteni olyan megkeresést, amely bnözésre buzdító tartalmú, fenyegetést jelent a számára, szex szolgáltatást ajánl, rasszista megnyilvánulást tartalmaz, politikai bncselekményre buzdít.
 3. A kettes pontban felsorolt tartalmú levelek küldit kizárjuk a katalógus használatából.
 4. A katalógus tagjai, adataikat bármikor módosíthatják.
 5. A Katalógus tag, csak saját email címet jelentethet meg.
 6. A Katalógus használójának kötelessége minden katalógus tag címéra küldött levélben hivatkozni arra, hogy a címét a katalógusból tudja, ezért a megkeresése nem számít SPAM (kéretlen) levélnek.
 7. A Katalógus tagjai és használói hozzájárulnak, hogy a WEB-MLM központ, ismertetket, hírleveleket küldhessen a címükre.
 8. A Katalógus tagok, és használók hirdetéseikben, leveleiben nem szerepelhet a WEB-MLM –et sért, becsmérl információ, illetve olyan elny meghirdetése, amely a tisztességes piaci magatartással ellentétes.Az Email cím katalógus tagság megszüntetése.

A Katalógus tagok, bármikor megszüntethetik tagságukat, és kérhetik adataik törlését. Felmondásukat kizárólag írásban, postai úton, aláírásukkal ellátva küldhetik el a WEB-MLM központ részére.


A WEB-MLM központ fenntartja magának a jogot, hogy a partneri kapcsolatot felfüggessze, vagy megszüntesse azzal a taggal, akinek tevékenysége sérti a Katalógus mködését, nincs összhangban az üzleti szabályzattal és az ide vonatkozó érvényes jogszabályokkal.


A tagsági viszony megsznését követen, újabb tagsági viszony létesíthet.

A Katalógusból kizárt tagok nem létesíthetnek újabb tagi jogviszonyt.
 

 


 
Az Emailcím Katalógus üzemeltet és a partnerei felelssége.  

 1. A WEB-MLM Központ, mint a Katalógus üzemeltetje, garanciát vállal arra, hogy mindenkor az üzleti szabályzatnak megfelelen jár el.
 2. A Katalógus tagjainak kötelessége az üzleti szabályzat betartásával tevékenykedni,  a Katalógus érdekeit és jó hírnevét védeni.
 3. A Katalógus üzemeltetje nem vállal felelsséget a tagok és felhasználók adatainak, email címének valódiságáért. Továbbá nem vállal felelsséget a katalógusra hivatkozó levelek  tartalmának, valódiságáért sem. 
Az üzleti szabályzat megváltoztatása.

 1. WEB-MLM Központ, mint az Email cím Katalógus irányítója, jogosult az üzleti szabályzat megváltoztatására, módosítására.
 2. WEB-MLM Központ, csak akkor változtathat az üzleti szabályzaton, ha azzal a Katalógus mködését segíti, stabilitását növeli, és a tagok érdekeit nem sérti.

 

Balatonfüred  2009 március 28